Zmiana wersji PHP to funkcjonalność dostępna w ramach usług hostingowych, np. Hostingu internetowegoHostingu WordPress SSD lub Hostingu dedykowanego. Najszybciej zmiany wersji interpretera PHP dokonasz po zalogowaniu do Panelu Klienta i przejściu do ustawień wybranej usługi – przeczytaj jak to zrobić. Wprowadzone w ten sposób zmiany będą aktywne dla całego serwera.

Jeśli chcesz ustawić różne wersje interpretera PHP dla poszczególnych folderów lub stron WWW, skorzystaj z instrukcji poniżej. Do zaimplementowania poniższej konfiguracji, konieczny będzie dostęp do FTP do zawartości serwera. Skorzystaj z mechanizmu WebFTP dostępnego w Panelu Klienta, aby szybko przejść do zawartości serwera.

Jak utworzyć plik .htaccess w poprzednim Panelu Klienta?

  1. Kliknij opcję menu Usługi, która znajduje się po lewej stronie ekranu.
  2. Kliknij nazwę serwera, dla którego chcesz uruchomić aplikację WebFTP. Spowoduje to rozwinięcie mini-podglądu dla usługi.
  3. Kliknij przycisk Konfiguracja usługi. Odszukaj przycisk WebFTP i kliknij go.
  4. Po uruchomieniu WebFTP od razu zobaczysz zawartość swojego serwera. Upewnij się, że znajdujesz się w głównym katalogu, tj. /public_html w którym dokonasz stosownych zmian.
  5. Kliknij przycisk Nowy plik, a następnie nadaj mu nazwę i treść zgodnie z poniższymi schematami.

Jak skonfigurować plik .htaccess w środowisku IdeaWebHosting?

Działanie pliku .htaccess oraz zmiana wersji PHP uzależniona jest od trzech czynników:

  • wprowadzenia poprawnej nazwy pliku, tj. .htaccess (kropka na początku!)
  • wprowadzenie poprawnej treści pliku, a więc określenie jaka wersja PHP ma zostać użyta oraz w jakiej lokalizacji,
  • prawidłowe umieszczenie pliku w katalogu w którym ma być on aktywny (pamiętając o wskazaniu :Location.

Najprostszy schemat konfiguracji pliku .htaccess celem zmiany wersji PHP obejmuje wyłącznie wskazanie wersji samego internpretera. Plik ten jest gotowy do umieszczenia w katalogu głównym serwera w którym znajduje się strona WWW, dla której wersja PHP ma zostać zmieniona. W zależności od wersji PHP, wpisz Use php5, php52, php53, php7, php71, php72.

:Location /*.php
Use php5
:Location

W kolejnym przykładzie, także następuje zmiana wersji interpretera PHP, ale wyłącznie dla wybranego katalogu. Plik ten jest gotowy do umieszczenia w podkatalogu /strona-www w którym znajduje się strona WWW, a który to znajduje się w katalogu głównym serwera. W ten sposób utworzona konfiguracja będzie działała równolegle z wersją PHP ustaloną dla całej usługi.

:Location /strona-www/*php
Use php72
:Location

Zwróć uwagę, że w treści pliku .htaccess wskazujesz zarówno obsługiwaną wersję PHP oraz lokalizację w której wersja PHP ma zostać aktywowana oraz w której znajduje się docelowo plik .htaccess który konfigurujesz.