W wyjątkowej sytuacji, np. jeśli Twoje usługi były migrowane z poprzedniej do nowej wersji Panelu Klienta, może zdarzyć się, że obsługiwane na Twoim hostingu środowisko pracy, będzie oparte o IdeaWebServer. O ile więc uruchomienie WebFTP będzie odbywało się zgodnie z instrukcją dla nowego Panelu Klienta, o tyle konfiguracja pliku .htaccess powinna być wykonana zgodnie ze schematem dla IdeaWebServer i poprzedniej wersji Panelu Klienta.

Zmiana wersji PHP to funkcjonalność dostępna w ramach usług hostingowych, np. Hostingu internetowegoHostingu WordPress SSD lub Hostingu dedykowanego. Najszybciej zmiany wersji interpretera PHP dokonasz po zalogowaniu do Panelu Klienta i przejściu do ustawień wybranej usługi – przeczytaj jak to zrobić. Wprowadzone w ten sposób zmiany będą aktywne dla całego serwera.

Jeśli chcesz ustawić różne wersje interpretera PHP dla poszczególnych folderów lub stron WWW, skorzystaj z instrukcji poniżej. Do zaimplementowania poniższej konfiguracji, konieczny będzie dostęp do FTP do zawartości serwera. Skorzystaj z mechanizmu WebFTP dostępnego w Panelu Klienta, aby szybko przejść do zawartości serwera.

Jak utworzyć plik .htaccess w nowym Panelu Klienta?

  1. Zaloguj się do Panelu Klienta home.pl
  2. Po lewej stronie kliknij Usługi WWW, a następnie kliknij w nazwę wybranej usługi hostingowej, aby przejść do jej konfiguracji.
  3. W sekcji Konta FTP kliknij Opcje –> WebFTP. Jeśli posiadasz własnego klienta FTP, zaloguj się i przygotuj do utworzenia nowego pliku.
  4. Po uruchomieniu WebFTP od razu zobaczysz zawartość swojego serwera. Upewnij się, że znajdujesz się w głównym katalogu, tj. /public_html w którym dokonasz stosownych zmian.
  5. Kliknij przycisk Nowy plik, a następnie nadaj mu nazwę i treść zgodnie z poniższymi schematami.

Jak skonfigurować plik .htaccess w środowisku IdeaWebHosting?

Działanie pliku .htaccess oraz zmiana wersji PHP uzależniona jest od trzech czynników:

  • wprowadzenia poprawnej nazwy pliku, tj. .htaccess (kropka na początku!)
  • wprowadzenie poprawnej treści pliku, a więc określenie jaka wersja PHP ma zostać użyta oraz w jakiej lokalizacji,
  • prawidłowe umieszczenie pliku w katalogu w którym ma być on aktywny (pamiętając o wskazaniu :Location.

Najprostszy schemat konfiguracji pliku .htaccess celem zmiany wersji PHP obejmuje wyłącznie wskazanie wersji samego internpretera. Plik ten jest gotowy do umieszczenia w katalogu głównym serwera w którym znajduje się strona WWW, dla której wersja PHP ma zostać zmieniona. W zależności od wersji PHP, wpisz Use php5, php52, php53, php7, php71, php72.

:Location /*.php
Use php5
:Location

W kolejnym przykładzie, także następuje zmiana wersji interpretera PHP, ale wyłącznie dla wybranego katalogu. Plik ten jest gotowy do umieszczenia w podkatalogu /strona-www w którym znajduje się strona WWW, a który to znajduje się w katalogu głównym serwera. W ten sposób utworzona konfiguracja będzie działała równolegle z wersją PHP ustaloną dla całej usługi.

:Location /strona-www/*php
Use php72
:Location

Zwróć uwagę, że w treści pliku .htaccess wskazujesz zarówno obsługiwaną wersję PHP oraz lokalizację w której wersja PHP ma zostać aktywowana oraz w której znajduje się docelowo plik .htaccess który konfigurujesz.