Zmiana wersji PHP to funkcjonalność dostępna w ramach usług hostingowych, np. Hostingu internetowegoHostingu WordPress SSD lub Hostingu dedykowanego. Najszybciej zmiany wersji interpretera PHP dokonasz po zalogowaniu do Panelu Klienta i przejściu do ustawień wybranej usługi – przeczytaj jak to zrobić. Wprowadzone w ten sposób zmiany będą aktywne dla całego serwera.

Jeśli chcesz ustawić różne wersje interpretera PHP dla poszczególnych folderów lub stron WWW, skorzystaj z instrukcji poniżej. Do zaimplementowania poniższej konfiguracji, konieczny będzie dostęp do FTP do zawartości serwera. Skorzystaj z mechanizmu WebFTP dostępnego w Panelu Klienta, aby szybko przejść do zawartości serwera.

Jak utworzyć plik .htaccess w nowym Panelu Klienta?

  1. Zaloguj się do Panelu Klienta home.pl
  2. Po lewej stronie kliknij Usługi WWW, a następnie kliknij nazwę wybranej usługi hostingowej, aby przejść do jej konfiguracji.
  3. W sekcji Konta FTP kliknij Opcje –> WebFTP. Jeśli posiadasz własnego klienta FTP, zaloguj się i przygotuj do utworzenia nowego pliku.
  4. Po uruchomieniu WebFTP od razu zobaczysz zawartość swojego serwera. Upewnij się, że znajdujesz się w głównym katalogu, tj. /public_html, w którym dokonasz stosownych zmian.
  5. Kliknij przycisk Nowy plik, a następnie nadaj mu nazwę i treść zgodnie z poniższymi schematami.

Jak skonfigurować plik .htaccess w środowisku Apache?

Działanie pliku .htaccess oraz zmiana wersji PHP uzależniona jest od trzech czynników:

  • wprowadzenia poprawnej nazwy pliku, tj. .htaccess (kropka na początku!)
  • wprowadzenie poprawnej treści pliku, a więc określenie, jaka wersja PHP ma zostać użyta oraz w jakiej lokalizacji,
  • prawidłowe umieszczenie pliku w katalogu, w którym ma być on aktywny

Najprostszy schemat konfiguracji pliku .htaccess celem zmiany wersji PHP obejmuje włącznie wskazanie wersji samego interpretera. Plik ten jest gotowy do umieszczenia w katalogu głównym serwera oraz w dowolnym podkatalogu w którym znajduje się strona WWW, dla której wersja PHP ma zostać zmieniona. W zależności od wersji PHP wpisz np.: CGI_HANDLER  php56.

<FilesMatch "\.php$">
SetEnv CGI_HANDLER php56
</FilesMatch>

W środowisku Apache, plik .htaccess może zostać umieszczony zarówno w katalogu głównym lub podkatalogu, bez konieczności dodatkowej konfiguracji, np. podawania parametru :Location. Plik będzie aktywny dla lokalizacji, w której został umieszczony.