Zmiana interpretera PHP za pomocą pliku .htaccess realizowana jest po wcześniejszym nawiązaniu połączenia z serwerem FTP i uzyskaniu dostępu do zawartości hostingu. Plik .htaccess umieszcza się w katalogu, w którego obrębie chcesz dokonać zmiany obsługiwanej wersji PHP. Wprowadzona w ten sposób konfiguracja działa niezależnie od globalnych ustawień serwera, tzn. możesz dla całego hostingu i kolejnych stron WWW ustawić jedną wersję interpretera PHP, np. 7.4, a w poszczególnych folderach dodać plik .htaccess obniżając wersję PHP dla wybranych stron WWW w miarę konieczności.

Utworzenie pliku .htaccess nie wymaga posiadania dodatkowych narzędzi. W ramach nowej jak i poprzedniej wersji Panelu Klienta home.pl masz możliwość skorzystania z klienta FTP online, tj WebFTP. Narzędzie to umożliwia wykonywanie wszystkich niezbędnych konfiguracji na plikach serewera FTP, w tym ich edycję oraz dodawanie nowych.

W zależności od tego czy korzystasz z nowej czy poprzedniej wersji Panelu Klienta, skorzystaj z dedykowanej dokumentacji, aby uruchomić WebFTP, dodać i skonfigurować plik .htaccess dostosowany do działającego na hostingu środowiska, tj. Apache lub IdeaWebServer.

W wyjątkowej sytuacji, np. jeśli Twoje usługi były przeniesione z poprzedniej do nowej wersji Panelu Klienta, może zdarzyć się, że obsługiwane na Twoim hostingu środowisko pracy, będzie oparte o IdeaWebServer. O ile więc uruchomienie WebFTP będzie odbywało się zgodnie z instrukcją dla nowego Panelu Klienta, o tyle konfiguracja pliku .htaccess powinna być wykonana zgodnie ze schematem dla IdeaWebServer i poprzedniej wersji Panelu Klienta.