Autorzy PHP dbają o to aby regularnie udostępniać aktualizacje interpretera PHP. W grudniu 2018 roku zakończyło się tym samym wsparcie (pomoc/aktualizacja) dla PHP w wersjach 5.6 oraz 7.0.

  • PHP 7.1 debiutujące w grudniu 2016 roku utraci wsparcie w grudniu 2019 roku.
  • PHP 7.2 debiutujące w grudniu 2017 roku utraci wsparcie w grudniu 2020 roku.
  • PHP 7.3 debiutujące w grudniu 2018 roku utraci wsparcie w grudniu 2021 roku.

W czasie ostatnich 12 miesięcy wsparcia interpretera PHP, nie jest on już aktywnie rozwijany. Zgłoszone błędy i problemy są rozwiązane wyłącznie w przypadku stwierdzenia krytycznych naruszeń bezpieczeństwa. Interpreter PHP który zakończył działanie nie jest obsługiwany. Użytkownicy tej wersji powinni dokonać aktualizacji najszybciej jak to jest możliwe aby wyeliminować ryzyko utraty danych.