Za pomocą funkcji phpinfo możesz w dowolnym momencie  uzyskać informacje na temat środowiska pracy Twojego serwera, w tym nie tylko informację o wersji obsługiwanego interpretera PHP, ale także informacje o zmiennych środowiskowych i parametrach niezbędnych do budowania dynamicznych stron WWW. Funkcja phpinfo dostarcza informacji o konfiguracji hostingu oraz predefiniowanych zmiennych dostępnych w danym systemie.

Jak utworzyć plik phpinfo i sprawdzić konfigurację PHP na hostingu?

  1. Połącz się z serwerem za pomocą protokołu FTP, a następnie utwórz plik PHP, np. phpinfo.php
  2. W zawartości utworzonego pliku wpisz poniższy kod:
    <?php phpinfo(); ?>
  3. Zapisz wprowadzone zmiany i opublikuj plik na Twoim serwerze w home.pl (w dowolnym katalogu).
  4. Wywołaj plik z poziomu przeglądarki WWW (np. Chrome, Opera)

Przykład: Jeśli plik phpinfo.php został opublikowany w katalogu głównym serwera o nazwie “serwer12345” to należy skorzystać z następującego adresu: http://serwer12345.home.pl/phpinfo.php. Jeśli plik phpinfo.php umieściłeś w podkatalogu, np. /strona_www/ na który kieruje domena, np. janekfirma.szczecin.pl, to plik ten możesz wywołać pod adresami: http://serwer12345.home.pl/strona_www/phpinfo.php lub http://janekfirma.szczecin.pl/phpinfo.php

W jaki sposób zalogować się do serwera FTP aby móc utworzyć plik phpinfo.php?

Jeśli nie posiadasz osobnej aplikacji do połączenia FTP, skorzystaj z klienta WebFTP dostępnego w Panelu Klienta home.pl. Narzędzie to umożliwia zarządzanie plikami na serwerze FTP, w tym ich edycję, usuwanie jak i dodawanie nowych. Skorzystaj z jednej z instrukcji dostępnych w dokumentacji, aby przejść do obsługi WebFTP. Tworzenie pliku  phpinfo.php wykonaj zgodnie z powyższym schematem.